กรมทรัพยากรธรณีเตือน 10 จว. ระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

กรมทรัพยากรธรณีเตือน 10 จังหวัด ระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

วันนี้ (3 ส.ค. 2561) ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 10 จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ – 4 ส.ค.61 นี้ หลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ขอให้อาสาสมัครเครือข่าย เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

สำหรับ 10 จังหวัด ที่สั่งเฝ้าเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย
1. จ.แม่ฮองสอน อ.สบเมย, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย
2. จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม
3. จ.ตาก อ.แม่ระมาด, ท่าสองยาง, แม่สอด, อุ้มผาง
4. จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย
5. จ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ, ปัว, บ่อเกลือ, ท่าวังผา
6. จ.ตราด อ.บ่อไร่, เขาสมิง
7. จ.จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฎ
8. จ.ระนอง อ.กะเปอร์
9. จ.กระบี่
และ 10 จ.พังงา