สวยงาม ร่มรื่น ‘อุโมงค์ต้นสัก’ เมืองพะเยา ยาวกว่า 1 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ผ่านเส้นทางแห่งนี้ jyebook.comต้องแวะพักและถ่ายรูป รวมทั้งชมความร่มรื่นกันบริเวณอุโมงค์ต้นสัก ถนนในหมู่บ้าน หลังจากชาวบ้านได้ร่วมกันทำการปลูกต้นสักบริเวณสองข้างทางถนนดังกล่าว เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา จนทำให้ถนนสายนี้ตลอดสองข้างทางมีต้นสักขึ้นเรียงรายตามแนวถนนมีลักษณะเป็นเสมือนอุโมงค์ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนเส้นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความร่มรื่น สวยงาม

โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ถนนเส้นทางดังกล่าวทางหมู่บ้านได้ร่วมกันที่จะเข้าพัฒนา โดยการช่วยกันปลูกต้นสักบริเวณสองข้างทาง ซึ่งหากไม่มีการตัดกิ่งให้มีความโปร่งช่วงฤดูฝนจะทำให้เหมือนอุโมงค์ที่มีความมืดตลอดทั้งวัน แต่ทางหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันที่จะทำการพัฒนาให้มีความสวยงามอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ถนนสายนี้มีความสวยงามร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงฤดูนี้และฤดูหนาว